Gazdaság / Nyugdíj / Öregségi nyugdíj

Linkajánló

Öregségi nyugdíj

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság tájékoztatója a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjról

A társadalombiztosítási öregségi nyugdíj típusai:

  • öregségi teljes nyugdíj
  • öregségi résznyugdíj
  • előrehozott öregségi nyugdíj
  • csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj
  • korkedvezményes öregségi nyugdíj

Ki jogosult öregségi nyugdíjra?

Az öregségi nyugdíjra jogosultságnak két feltétele van, egyrészt az öregségi nyugdíjra jogosító korhatár betöltése, másrészt a szükséges szolgálati idő megszerzése. Mindkét jogosultsági feltételnek együttesen kell teljesülnie.

Ha az igénylő részére a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján munkanélküli ellátásként munkanélküli járadékot, nyugdíj előtti munkanélküli segélyt, képzési támogatásként keresetpótló juttatást, illetve 2005. október 31-ét követő megállapítás esetén vállalkozói járadékot, álláskeresést ösztönző juttatást folyósítanak, a nyugellátást legkorábban a felsorolt ellátások folyósításának megszűnését követő naptól lehet csak megállapítani.

Kinek a részére állapítható meg nyugdíjnövelés?

Annak a részére állapítható meg, aki:

  • a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,
  • az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte és
  • a korhatár betöltését követően a nyugdíj megállapítása nélkül legalább 30 napra szolgálati időt szerzett.
A nyugdíjnövelés mértéke minden 30 nap után az öregségi nyugdíj összegének 0.5 százaléka.

/ példa: Az öregségi nyugdíj összege 50.000.-Ft és 180 nap nyugdíjnövelésre jogosító szolgálati időt szerzett a kérelmező. A 180 nap szolgálati idő után 3.00 ( 6x0.5=3 ) százalék nyugdíjnövelést kell megállapítani, amelynek összege 1500.-Ft, és így a nyugdíj összege 51.500.-Ft lesz./

Melyek az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárok?

Az öregségi nyugdíjra jogosító korhatár egységesen – nők és férfiak számára – a 62. betöltött életév.
Ettől a korhatártól eltérően

a nők öregségi nyugdíjkorhatára amennyiben
1940. január 1-je előtt született___________55.
1940-ben született_____________________56.
1941-ben született_____________________57.
1942-ben született_____________________57.
1943-ban született_____________________58.
1944-ben született_____________________59.
1945-ben született_____________________60.
1946-ban született_____________________61.
1946. december 31-e után született________62. betöltött életév.

A férfiak öregségi nyugdíjkorhatára amennyiben
1938. január 1-je előtt született a_________60.
1938-ban született a___________________ 61.
1938. december 31-e után született_______62. betöltött életév,

(Irányadó öregségi nyugdíjkorhatárok)

Ki jogosult öregségi teljes nyugdíjra?

Az öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki betöltötte az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt és legalább 20 év szolgálati időt szerzett.

Ettől eltérően a szükséges szolgálati idő hossza függ attól is, hogy a kérelmező mikor töltötte be az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt. Az, aki 1991. január 1-je előtt töltötte be nő esetén az 55., férfi esetén a 60. életévét és eddig az időpontig legalább 10 év szolgálati időt szerzett, szintén jogosult öregségi teljes nyugdíjra.
(A 10 év szolgálati időt 1990. december 31-éig kellett megszereznie. Ez utóbbi esetben, ha a kérelmező nem szerzett 10 év szolgálati időt, úgy csak az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges 20 év szolgálati idő megszerzése esetén állapítható meg részére öregségi nyugdíj. Résznyugdíj megállapítására nincs lehetőség.)

Ki jogosult öregségi résznyugdíjra?

Öregségi résznyugdíjra jogosult az a személy, aki húsz év szolgálati idővel nem rendelkezik, de legalább tizenöt év szolgálati időt szerzett és a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 2009. január 1-jét megelőzően eléri.

Öregségi résznyugdíjra jogosult az a személy is, aki 1990. december 31. és 1993. július 1. között töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt (nő 55, férfi 60. életévét) és az 1993. július 1-jét megelőző időpontig legalább tíz év szolgálati időt szerzett.

Annak a részére, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt (62. életévét) 2008. december 31-ét követően tölti be, résznyugdíj már nem állapítható meg.


Következő oldal Következő oldal
© halmaz.hu