Gazdaság / Nyugdíj rovat

Linkajánló
Nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások melletti keresőtevékenység
Sokszor merül fel kérdésként, hogy a nyugdíjas munkavégzése, keresőtevékenysége miként befolyásolja a nyugellátásra való jogosultságot.
A nyugdíj folyósítása
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) jelenleg mintegy 3 millió nyugdíjra és járadékra jogosult személy rendszeres ellátását biztosítja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság ügyviteli szerveként.
Rokkantsági járadék
A rokkantsági járadék 1988. január 1-jétől került bevezetésre abból a célból, hogy a fiatalon teljesen munkaképtelenné vált személyek megélhetéséhez támogatást nyújtson. A rokkantsági járadék nem nyugdíjbiztosítási ellátás függetlenül attól, hogy annak megállapítása és folyósítása a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladatkörébe tartozik.
Rehabilitációs ellátások
Meghatározott feltételek fennállása esetén a megváltozott munkaképességű dolgozónak állapítható meg, ha a foglalkoztatása nem oldható meg, továbbá munkahely hiányában a nem rehabilitálható, valamint meghatározott feltételek esetén a bányász dolgozó részére.
Kivételes ellátások
Kivételes nyugellátás engedélyezésére csak a törvényes ellátásra való jogosultság vizsgálatának lefolytatása után, annak hiányában van lehetőség. Kivételes nyugellátás, nyugdíjemelés, illetve egyszeri segély engedélyezésére kizárólag az érintett személy kérelme alapján kerülhet sor.
Baleseti ellátás
A társadalombiztosítási baleseti ellátórendszer az üzemi baleseti sérültnek, és a foglalkozási megbetegedésben szenvedőnek fokozott gondoskodást nyújt.
Szülői nyugdíj
A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy két feltételrendszeren nyugszik. Vagyis a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerzői és a kérelmezői oldalról is teljesülnie kell.
Árvaellátás
Árvaellátásra az a gyermek jogosult, akinek szülője a haláláig az öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, vagy öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjasként halt meg.
1 2 következő oldal utolsó oldal
© halmaz.hu