Gazdaság / Nyugdíj / Rokkantsági nyugdíj

Linkajánló

Az oldalon harmadik féltől származó cookie-kat (sütiket) használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. Az oldal használatával elfogadod a cookie-k használatát. Több információ
Elfogadom

Rokkantsági nyugdíj

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság tájékoztatója a rokkantsági nyugdíjról

A rokkantsági nyugdíj olyan társadalombiztosítási nyugdíj, amely megrokkanás esetén, életkortól függően meghatározott szolgálati idő megszerzése mellett állapítható meg.

Ki jogosult rokkantsági nyugdíjra?

Az, aki

  • egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét 67 százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás egy évig nem várható,
  • a szükséges szolgálati időt megszerezte és
  • rendszeresen nem dolgozik vagy keresete lényegesen kevesebb a megrokkanás előtti kereseténél.

Tehát a rokkantsági nyugdíjra jogosultsághoz az orvosi, és a jogi feltételeknek egyaránt meg kell felelni.

Nem dolgozik rendszeresen az, aki a munkakörére megállapított teljes munkaidőnél rövidebb munkaidőben dolgozik, ha pedig már a megrokkanást megelőzően is rövidebb munkaidőben dolgozott, akkor, ha munkaideje a megrokkanását követően tovább csökken.

A megrokkanás előtti keresetnél lényegesen kevesebbnek kell a kereset tekinteni, ha annak a személyi jövedelemadóval csökkentett összege legalább 20 százalékkal kevesebb a nyugdíj alapját képező havi átlagkeresetnél.
(A nyugdíj megállapításakor a lényegesen kevesebb jövedelem vizsgálata során a ténylegesen elért – a magánszemélyek jövedelemadójával csökkentett – keresetet kell összehasonlítani a nyugdíj alapját képező átlagkeresettel.)

Annak, aki szolgálati idejének kezdetét megelőző időponttól rokkant, a keresetét akkor lehet lényegesen kevesebbnek tekinteni, ha a kereset legalább 20%-kal kevesebb a nyugdíjigény megnyílását megelőző keresetnél.

Kinek nem jár rokkantsági nyugdíj?

Nem kaphat rokkantsági nyugdíjat az, aki öregségi, előrehozott öregségi, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, továbbá az sem, aki saját rokkantságát szándékosan okozta.
Nem állapítható meg rokkantsági nyugdíj annak sem, aki az igénybejelentés időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, kivéve, ha öregségi nyugdíjra korkedvezmény címén jogosult, vagy rokkantsági nyugdíjra jogosultsága feléledt.

Mely szerv véleményezi a rokkantságot?

A rokkantság elbírálása orvosszakmai kérdés. A munkaképesség-csökkenés mértékét az Országos Orvosszakértői Intézet orvosi bizottságai állapítják meg. A nyugdíjigény elbírálása során kizárólag ezen orvosi bizottságok szakvéleményét lehet figyelembe venni.

Mit jelent az, hogy valaki I., II., vagy III. csoportos rokkant?

A III. rokkantsági csoportba tartozik az, aki munkaképességét legalább 67 %-ban elveszítette.
II. rokkantsági csoportba tartozik az, aki munkaképességét teljesen (100 %-ban) elveszítette, de mások gondozására nem szorul.
I. rokkantsági csoportba pedig az tartozik, aki 100 %-ban munkaképtelen és mások gondozására szorul.

Mely időponttól állapítható meg a nyugdíj?

Attól a naptól lehet a rokkantsági nyugdíjat megállapítani, amelytől a rokkantság az orvosi bizottság véleménye szerint fennáll, ha a megelőző nappal bezárólag a jogosultsághoz szükséges szolgálati idővel is rendelkezik a kérelmező, és a munkaviszonyát megszüntette. A munkaviszony fennállása mellett nyugdíjat csak akkor lehet megállapítani, ha a kérelmező az előzőekben ismertetett jogi feltételek valamelyikének megfelel. Ha az orvosi bizottság a megrokkanás időpontjáról nem nyilatkozott, a megrokkanás időpontjának az igénybejelentés napját kell tekinteni.
A megállapításnak azonban minden esetben akadálya a táppénz, vagy baleseti táppénz folyósítása.

Ha az igénylő részére a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján munkanélküli ellátásként munkanélküli járadékot, nyugdíj előtti munkanélküli segélyt, képzési támogatásként keresetpótló juttatást, illetve 2005. október 31-ét követő megállapítás esetén vállalkozói járadékot, álláskeresést ösztönző juttatást folyósítanak, a nyugellátást legkorábban a felsorolt ellátások folyósításának megszűnését követő naptól lehet megállapítani.

Hány év szolgálati idő szükséges a rokkantsági nyugdíj megállapításához?

A rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő meghatározásánál a megrokkanás időpontjában betöltött életkort kell figyelembe venni.

Ha a kérelmező nem kizárólag korkedvezményre jogosító időt szerzett, a rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati időnek nem kizárólag korkedvezményre jogosító idő alapján történő számításánál a korkedvezményre jogosító munkakörben eltöltött minden évet egy és negyedévként kell számításba venni.

Az, aki az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül szolgálati időt szerzett és 22 éves kora előtt megrokkan, szolgálati idejének tartamára (hosszára) tekintet nélkül jogosult rokkantsági nyugdíjra.

Az, aki szolgálati idejének a kezdetét megelőzően rokkant meg, rokkantsági nyugdíjra csak akkor jogosult, ha az igénybejelentés időpontjában betöltött életkorához szükséges szolgálati időt megszerezte.


Következő oldal Következő oldal
© halmaz.hu