Gazdaság / Nyugdíj / Rehabilitációs ellátások

Linkajánló

Az oldalon harmadik féltől származó cookie-kat (sütiket) használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. Az oldal használatával elfogadod a cookie-k használatát. Több információ
Elfogadom

Rehabilitációs ellátások

Tájékoztató a megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációs pénzellátásáról

Melyek a rehabilitációs pénzbeli ellátások?

 • Az átmeneti járadék.
 • A rendszeres szociális járadék.
 • A bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka.

Kinek a részére állapítható meg rehabilitációs pénzellátás?

Meghatározott feltételek fennállása esetén a megváltozott munkaképességű dolgozónak állapítható meg, ha a foglalkoztatása nem oldható meg, továbbá munkahely hiányában a nem rehabilitálható, valamint meghatározott feltételek esetén a bányász dolgozó részére.

A rehabilitációs eljárást a helyi önkormányzat szervezésében létrehozott rehabilitációs bizottság folytatja le. Az eljárás során a bizottság azt vizsgálja, hogy a működési területén tud-e a kérelmező számára az egészségi állapotának megfelelő munkakört biztosítani.

Ki tekinthető megváltozott munkaképességű dolgozónak?

Az, aki a munkaviszonya, közalkalmazotti és közszolgálati jogviszonya, bedolgozói jogviszonya (tagsági viszonya), szövetkezeti tagsági jogviszonya, mezőgazdasági szövetkezeti tagsága (továbbiakban munkaviszony jellegű jogviszony) fennállása alatt vált 50 %-os mértékben megváltozott munkaképességűvé, és a jogviszonyát megszüntették, valamint:

 • egészségi állapota romlásából eredő munkaképesség-változás miatt eredeti munkakörében rehabilitációs intézkedés nélkül, teljes értékű munka végzésére alkalmatlanná vált, és saját jogú nyugellátásban, mezőgazdasági szövetkezeti járadékban nem részesül, továbbá
 • üzemi baleset vagy foglalkozási betegség következtében baleseti járadékban részesül, és eredeti munkakörében a munkáltatójánál teljes értékű munka végzésére alkalmatlanná vált,
 • gümőkóros megbetegedés miatt a munkáltatójánál jogszabályi tilalom folytán nem foglalkoztatható,
 • fegyveres erőktől, rendvédelmi szervektől, polgári nemzetbiztonsági szolgálatoktól – a hivatásos állomány tagja – megváltozott munkaképessége, illetve egészségi okból szolgálatra való alkalmatlansága miatt leszerelt.

Azok részére, akik nem munkaviszony jellegű jogviszony fennállása alatt (vagyis pl. az egyéni vállalkozó, társas vállalkozás tagja, segítő családtagok, megbízási jogviszonyban állók, tanulói jogviszonyban biztosítottak) váltak 50%-ban megváltozott munkaképességűvé, rehabilitációs pénzellátás nem állapítható meg. Akkor sem állapítható meg a rehabilitációs pénzellátás, ha a kérelmező jogviszonya ugyan megfelel a jogszabályban felsoroltaknak, azonban a munkaképesség változás nem e jogviszonyok tartama alatt, hanem azt követő időpontban következett be.

Több díjazással, jövedelemmel járó tevékenység egyidejű fennállása esetén mikortól állapítható meg a rehabilitációs pénzellátás?

Ha az 50%-os mértékű munkaképesség-változás időpontjában a kérelmező munkaviszony jellegű jogviszonya mellett egyéb díjazással, jövedelemmel járó tevékenységet is folytat (pl. egyéni vállalkozó), a pénzellátás azt követő időponttól állapítható meg legkorábban, amikortól valamennyi díjazással, jövedelemmel járó tevékenység folytatása megszűnt.

Az őstermelői igazolvánnyal rendelkezőkre milyen különleges szabályok vonatkoznak?

Nem állapítható meg rehabilitációs pénzellátás annak a személynek, aki mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal és az adóévre érvényesített betétlappal rendelkezik.
Annak azonban, aki ugyan rendelkezik őstermelői igazolvánnyal, de az adott adóévre az nincs a betétlap kiváltásával érvényesítve, az egyéb feltételek fennállása esetén a rehabilitációs pénzellátás megállapítható.

Szüneteltethető-e a rehabilitációs pénzellátás folyósítása?

A rehabilitációs pénzellátás folyósításának szüneteltetésére nincs lehetőség.

Lemondhat-e a jogosult a rehabilitációs pénzellátásról?

Tekintettel arra, hogy a rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék és a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka szociális ellátások, így a jogosultnak lehetősége van az ellátásról lemondani.

Milyen következményekkel jár, ha a rehabilitációs pénzellátásról lemond a jogosult?

Az ellátásra való jogosultság megszűnik, ami azt eredményezi, hogy az ellátás újbóli folyósítására nincs lehetőség, csak új igényként történő elbírálásra kerülhet sor.

Hogyan kell igényelni a rehabilitációs pénzellátásokat?

Rehabilitációs pénzellátások iránti igényt a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál, illetve annak kihelyezett szakegységénél, kirendeltségénél kell előterjeszteni, átmeneti járadékot és rendszeres szociális járadékot az ONYF. 3515-329/A számú új nyomtatványon.

2005. november 1-jétől fokozatosan lehetőség nyílik az igény elektronikus úton történő előterjesztésére is. Az erről szóló részletes szabályokat illetőleg az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos további információkat külön tájékoztató tartalmazza.

A rehabilitációs pénzellátások megállapítását a munkáltató is kezdeményezheti a dolgozó nevében.

Az átmeneti járadék, rendszeres szociális járadék esetén az igénybejelentéshez csatolni szükséges a rehabilitációs bizottság igazolását, valamint a szolgálati időre vonatkozó igazolásokat (pl. a munkakönyv, katonakönyv, leckekönyv, ipari tanuló munkakönyv, munkaviszony igazolások, munkanélküli járadék folyósításáról szóló határozat stb.).

A bányász dolgozók egészségkárosodási járadék igényhez pedig a rehabilitációs bizottság igazolását, valamint a munkáltató igazolását a

 • rehabilitációs foglalkoztatás tényéről,
 • a kereset-kiegészítés összegéről,
 • a föld alatt végzett munka időtartamairól,
 • munkaviszony megszűnéséről,
 • szükség esetén a munkanélküli ellátás, kereset-kiegészítés, táppénz, baleseti táppénz, gyermekgondozási díj megszűnése időpontjáról.

Vasutas biztosítottak körébe tartozók a MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatóságnál érvényesíthetik igényüket. A rehabilitációs pénzellátást (járadékot) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, illetőleg vasutasok esetében a MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatóság folyósítja.

Jogszabályok:

 • 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet

2006. 02. 28.

Forrás: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

© halmaz.hu