Gazdaság / Nyugdíj / Özvegyi nyugdíj

Linkajánló

Az oldalon harmadik féltől származó cookie-kat (sütiket) használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. Az oldal használatával elfogadod a cookie-k használatát. Több információ
Elfogadom

Milyen mértékű az özvegyi nyugdíj?

Az (állandó) özvegyi nyugdíj mértéke attól függ, hogy az özvegy sajátjogú (öregségi, rokkantsági stb.) nyugdíjban részesül- e.

  • Ha az özvegy a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte vagy rokkant, de saját jogú nyugellátásban nem részesül, az özvegyi nyugdíj 55 (2007. január 1-jétől 60) százaléka annak a nyugdíjnak, amely az elhaltat halála időpontjában öregségi vagy rokkantsági nyugdíj címén megillette volna.
Ha az özvegy egyidejűleg saját jogú nyugellátásban is részesül, vagy a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartása címén került megállapításra az özvegyi nyugdíj, akkor az özvegyi nyugdíj mértéke annak az öregségi, rokkantsági (baleseti rokkantsági stb.) nyugdíjnak a 30 százaléka, amely az elhunytat halála időpontjában megillette, vagy megillette volna.

Az 55 (2007. január 1-jétől 60) százalékos mértékben megállapított (állandó) özvegyi nyugdíj helyett 30 százalékos mértékű (állandó) özvegyi nyugdíjat kell megállapítani attól az időponttól kezdődően, amelytől az özvegy már saját jogú nyugellátásban részesül. A 30 százalékos mértékű (állandó) özvegyi nyugdíj az özvegy saját jogú nyugdíjának összegére tekintet nélkül jár.

(Saját jogú nyugellátás alatt az öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjat, valamint a bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, az előnyugdíjat, a szolgálati nyugdíjat, az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját, továbbá a mezőgazdasági szövetkezeti tagok öregségi, munkaképtelenségi járadékát, illetőleg a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékát kell érteni.)

Hogyan alakul az özvegyi nyugdíj mértéke, ha a jogszerző magánnyugdíjpénztártag volt?

Ha az elhunyt magánnyugdíjpénztártag volt és az egyéni számláján összegyűlt tagdíj összegét átutalták, illetőleg a kedvezményezett özvegy vagy (ha nem kedvezményezett) valamennyi kedvezményezett a jogszerző egyéni számláján lévő összegnek az átutalását – a magánnyugdíjpénztár igazolása szerint - kezdeményezte a Nyugdíjbiztosítási Alap részére, akkor az özvegyi nyugdíj kizárólag a társadalombiztosítási szabályok szerint kerül megállapításra.

Ha a tagdíj nem került átutalásra a Nyugdíjbiztosítási Alap részére, az elhunyt jogszerző saját jogú nyugellátása a társadalombiztosítási jogszabályok szerint megállapított összeg 75 százaléka. Ideiglenes özvegyi nyugdíjként ennek 55 (2007. január 1-jétől 60) százaléka, (állandó) özvegyi nyugdíjként 30 százaléka jár a jogosultnak.

A magánnyugdíjpénztári tag halála esetén a hozzátartozói nyugdíj megállapításakor a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés hol és hogyan kezdeményezhető illetve meddig igazolható?

A hozzátartozó, mint kedvezményezett, a jogszerző egyéni számláján lévő összeg reá eső részét a Nyugdíjbiztosítási Alapba átutaltathatja. Az átutalást a magánnyugdíjpénztárnál írásban kell kezdeményezni. A jogszerző egyéni számláján lévő összeg átutalásának kezdeményezését legkésőbb a hozzátartozói nyugellátás megállapításáról szóló elsőfokú határozattal szembeni fellebbezési határidő lejártáig a magánnyugdíjpénztár igazolásával bizonyítania kell a hozzátartozónak.

Mikor szűnik meg az özvegyi nyugdíjra való jogosultság?

Az özvegyi nyugdíj megszűnik, ha az özvegy a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltése előtt házasságot köt.
A rokkantság címén megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság akkor szűnik meg, ha az özvegy már nem rokkant.
Az árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság akkor szűnik meg, ha már egyik gyermeket sem illeti meg az árvaellátás.

Milyen feltételek mellett éled fel az özvegyi nyugdíj?

Az özvegyi nyugdíj akkor éled fel, ha az nem házasságkötés címén szűnt meg és az arra jogosító feltételek valamelyike:

  • a házastárs 1993. március 1-je előtt bekövetkezett halála esetén 1993. március 1-jétől számított tíz éven belül,
  • a házastárs 1993. február 28-át követően bekövetkezett halála esetén az özvegyi nyugdíj megszűnését követő tíz éven belül bekövetkezik.

Az első esetben nem haladhatja meg a feléledési idő az özvegyi nyugdíj megállapítása időpontjában irányadó tizenöt évet. A feléledés esetén a jogosultat az özvegyi nyugdíj megszűnését követő emelések, kiegészítések is megilletik.

Az 1997. január 1-je előtti időponttól megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság akkor éledhet fel, ha a férfi a 60., nő az 55. életévét eléri.

A házasságkötés miatt megszüntetett özvegyi nyugdíjra jogosultság a házasság megszűnése után akkor éled fel, ha az igénylő a házasságkötéskor az 1998. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezések alapján végkielégítést nem vett fel és az igénylőt a házasság létrejötte nélkül az özvegyi nyugdíj egyébként megilletné.

Milyen esetben és hogyan kell az özvegyi nyugdíjat megosztani?

Több jogosult esetén az özvegyi nyugdíjat a jogosultak között egyenlő arányban meg kell osztani.

Hol és hogyan kell az özvegyi nyugdíj megállapítását kérvényezni?

Az özvegyi nyugdíj iránti igényt - ha a jogszerző nem nyugdíjasként hunyt el - az igénylő lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságoknál illetve ezek kihelyezett szakegységeinél, kirendeltségeinél, vasutas dolgozók esetén a szolgálati főnökségnél kell előterjeszteni. Ha a jogszerző már nyugellátásban részesült, az özvegyi nyugdíj iránti kérelmet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell benyújtani. A vasutak által megállapított, nyugellátásban részesülő személy halála esetén az özvegy a lakóhely szerint illetékes nyilvántartási állomáson, illetőleg a MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatóságnál, avagy a GYSEV Rt-nél érvényesítheti igényét.

2005. november 1-jétől fokozatosan lehetőség nyílik a nyugdíjigény elektronikus úton történő előterjesztésére is. Az erről szóló részletes szabályokat illetőleg az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos további információkat külön tájékoztató tartalmazza.

Az özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet, az erre a célra rendszeresített ONYF 3515-275, nyugdíjasként elhunyt jogszerző esetén a KET-3300-376/1. vagy a KET-3300-279/1. jelű nyomtatványon kell előterjeszteni.
Mellékelni kell a:

  • házassági anyakönyvi kivonatot,
  • halotti anyakönyvi kivonatot,
  • élettársak együttéléséről szóló hatósági bizonyítványt,
  • elvált vagy különélő házastárs tartásdíj megállapító bírósági ítéletét vagy a tartásdíj fizetését igazoló okmányokat.

A fentieken túl, ha a jogszerző nem nyugdíjasként hunyt el, az elhalt szolgálati idejére vonatkozó iratokat (pl. igazolásokat, munkakönyvet, katonakönyvet, stb.)

Jogszabályok:

  • 1997. évi LXXXI. törvény 45-53. §,
  • 168/1997.(X. 6.) Kormányrendelet 60-63/B. §,
  • 1997. évi LXXXII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdése (Mpt.)

2006. február 20.

Forrás: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

Előző oldal Előző oldal
© halmaz.hu