Gazdaság / Nyugdíj / A nyugdíj folyósítása

Linkajánló

Az oldalon harmadik féltől származó cookie-kat (sütiket) használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. Az oldal használatával elfogadod a cookie-k használatát. Több információ
Elfogadom

Hogyan pótolható az elveszett, megrongálódott a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátás törzsszámáról szóló igazolás?

A kérelmet a folyósítási törzsszámra hivatkozással levélben, telefonon, illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Ügyfélszolgálati Irodáján személyesen lehet benyújtani.

Mi a teendő, ha elveszett vagy megrongálódott a Nyugdíjasok utazási utalványa?

Az ez irányú kérelmet a megrongálódott utalvány egyidejű mellékelésével levélben, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Ügyfélszolgálati Irodáján személyesen lehet benyújtani.

Hogyan kell bejelenteni, ha megváltozott a nyugdíjas (járadékos) neve?

A névváltozást folyósítási törzsszámra hivatkozással az előző név közlése mellett, a változást bizonyító okirat mellékelésével kell bejelenteni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak, hiszen az utalványok és levélküldemények megbízható kézbesíthetőségének feltétele a címzett nevének pontos feltüntetése.
Emellett az a névváltozás, mely családi állapotváltozás kapcsán következett be, a nyugdíj (járadék) jogosultságot is befolyásolhatja. Családi állapot változása esetén célszerű az anyakönyvi kivonatot, vagy annak hitelesített másolatát –visszavárólag- megküldeni.

Jelezni kell- e a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé, ha a nyugdíjas elhalálozott?

Az ellátás jogalap nélkül történő folyósításának elkerülése érdekében a jogosult elhalálozását – mielőbb, de legkésőbb az azt követő 15 napon belül –elsősorban a nyugdíjassal (járadékossal), közös háztartásban élt házastársa, gyermeke, unokája, szülője, nagyszülője, testvére, ezen személyi kör hiányában az örököse köteles bejelenteni. Amennyiben az ellátás utalása gyám vagy gondnok részére történt, a bejelentési kötelezettség őket terheli.
A bejelentés kelléke az eredeti halotti anyakönyvi kivonat vagy annak hitelesített másolata.

A nyugdíjas (járadékos) elhalálozása esetén a fel nem vett ellátás kit illet meg és meddig érvényesíthető az ez irányú igény?

A nyugdíjast (járadékost) a haláleset napját magába foglaló hónap végéig esedékes ellátás illeti (illetné) meg, de előfordul, hogy annak átvételére már nem kerülhet sor.
A jogosultat még életében megillető, de általa fel nem vett ellátást a nyugdíjassal (járadékossal) annak elhalálozásakor közös háztartásban élt házastársa, gyermeke, unokája, szülője, nagyszülője, testvére igényelheti – ebben a meghatározott, egymást követő sorrendben, a halálesetet követő egy éven belül -, ezek hiányában pedig az örökös, a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül. Az előbbiekben felsorolt, együtt élt családtag részéről az igényléshez elegendő egy nyilatkozat, melyből a közös háztartásbeliség és a rokoni kapcsolat megállapítható és tartalmazza az elhunyt adatait, az ellátásának folyósítási törzsszámát.

Örökös részére a jogerős záradékkal ellátott öröklési bizonyítvány, illetve hagyatéki végzés alapján fizethető ki a fel nem vett nyugellátás.

Hol kaphat a nyugdíjas további tájékoztatást a nyugdíj folyósításával kapcsolatban?

Folyósítással kapcsolatban a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (telefon: 350-0155, 350-2755, 350-2355, Címe: 1139 Budapest, Váci út 73.) kell érdeklődni.

A nyugellátások folyósítása

A nyugellátás havonta a határozat beérkezését követő 15 napon belül,– tárgyhónapban – esedékes.

Utalása:

  • postai úton vagy a jogosult által megjelölt belföldi hitelintézet átutalási betétszámlájára (bankszámlájára),
  • az Európai Gazdasági Térség tagállamainak területén élők részére történő folyósítás esetén a jogosult által megjelölt, bármely tagállamban vezetett átutalási betétszámlára (bankszámlára),
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett – gyermek árvaellátását a gyám (hivatalos gyám), eseti gondnok által megjelölt gyámhatósági fenntartásos betétre vagy folyószámlára történő utalással,
  • postai címként a tartózkodási helyet célszerű megjelölni. Az ellátás biztonságos kézhezvétele érdekében nem küldhető az utalvány „postaláda” vagy „postán maradó” megjelöléssel.

Az utalványok kézbesítésének pontos, havonkénti időpontjáról a helyi postahivatal ad tájékoztatást.

A folyósítási cím változását az e célra rendszeresített, postahivatalban és a NYUFIG-nál egyaránt beszerezhető formanyomtatványon lehet bejelenteni. E nyomtatvány használata nem kötelező, megtehető az levélben és postai levelezőlapon egyaránt. Ez utóbbi esetekben a bejelentésnek tartalmaznia kell a nyugdíjas (járadékos) nyugdíjfolyósítási törzsszámát, nevét, régi és új címét, valamint sajátkezű (illetve gondnoka, gyámja) aláírását. Ennyi adatra a biztonságos azonosíthatóság érdekében van szükség. A címváltozás bejelentése személyes megjelenés útján vagy írásban történhet.

Utalás pénzintézetnél vezetett számlára

Lakossági folyószámlára történő utalás esetén a bank által meghatározott határidőig kerül jóváírásra az ellátás összege. A pontos dátumról a pénzintézet tud információval szolgálni.

A lakossági folyószámlára történő utalást a banknál és a nyugdíjfolyósító szervnél egyaránt beszerezhető „Nyilatkozat” nyomtatványon is lehet kérni.

A nyugdíjfolyósítást érintő bejelentési kötelezettségek

Törvényi előírás, hogy a nyugellátásban részesülő személy köteles a nyugdíjbiztosítás megfelelő igazgatási szervénél minden olyan tényt vagy adatot bejelenteni, amely a nyugellátásra való jogosultságát vagy annak folyósítását érinti. A bejelentés megtehető személyesen – erről az Ügyfélszolgálatról írt fejezetben részletesen szóltunk –, vagy posta útján teljesíthető. A bejelentés megtételének általános határideje a változás bekövetkezésétől számított 15 nap. E határidő szempontjából a bejelentés illetékes szervhez történő beérkezésének időpontja az irányadó. Posta útján történő teljesítés esetén a NYUFIG-hoz beérkezés napja (nem a postáraadás napja!) az irányadó.

A bejelentési kötelezettség teljesítése nem csak azt a célt szolgálja, hogy ne kerüljön sor jogalap nélküli folyósításra, hanem azt is, hogy a nyugdíjas érvényesíthesse azt az igényét, melyre jogosultsága fennáll.


Előző oldal Előző oldalKövetkező oldal Következő oldal
© halmaz.hu