Gazdaság / Nyugdíj / A nyugdíj folyósítása

Linkajánló

Az oldalon harmadik féltől származó cookie-kat (sütiket) használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. Az oldal használatával elfogadod a cookie-k használatát. Több információ
Elfogadom

A nyugdíj folyósítása

A megállapított nyugellátást mikortól meddig és milyen módon folyósítják?

A nyugdíjigény elbírálását követően a megállapított saját jogú és hozzátartozói nyugellátást, továbbá a nyugdíjbiztosítási szervek hatáskörébe utalt nem társadalombiztosítási ellátást a nyugdíjfolyósító szerv (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 1139 Budapest, Váci út 73., MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóság 1062 Budapest, Andrássy út 66., GYSEV. Rt. 9400 Sopron, Mátyás király u. 19.) az ellátást megállapító határozat beérkezését követő 15 napon belül postai úton a határozaton megjelölt folyósítási címre, vagy a jogosult kérelmére az átutalási betétszámlájára (bankszámlájára) történő átutalással teljesíti.

A folyósító szervek törzsszám, mint azonosító szám alatt folyósítják az ellátásokat. A nyugellátás kifizetése havonta a tárgyhónapra történik, legkorábban attól a naptól kezdve, amelytől azt határozattal megállapították a jogosultság megszűnésének (megszüntetésének) napjáig, de legfeljebb a jogosult elhalálozásának a napját magában foglaló naptári hónap utolsó napjáig.

A nyugdíj folyósításának megkezdésekor mit kell kézhez kapnia a nyugdíjasnak?

  • A folyósított ellátás törzsszámáról szóló igazolást (nyugdíjas igazolvány).
  • Utazási utalványt.
  • A folyósítás megindításáig már esedékessé vált és az egy összegben kiutalt ellátásról, az esetleges levonásokról szóló elszámolást.
  • A bejelentési kötelezettségről, illetve „fontosabb tudnivalókról” szóló tájékoztatót.

Az ellátásban részesülőnek a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a folyósítással összefüggésben milyen utalványt, igazolást küld meg?

  • Utazási utalványt (minden év márciusában).
  • Az előző évben folyósított ellátásokról, azok összegéről, emelés összegéről, levonásokról szóló igazolást (minden év januárjában).
  • Kérelemre a kedvezményes tüzelőanyag-vásárlásra jogosító utalványt (március hónapban).

A külföldön élő vagy tartózkodó személy adategyeztetése?

A nyugdíjfolyósító szerv a külföldön élő, vagy tartózkodó személyre nézve évenként - március hónapban - adategyeztetést végez a további folyósítás érdekében.
Ez azt jelenti, hogy a nyugellátásban részesülő a részére adategyeztetés céljából megküldött nyomtatványt minden esetben megfelelően kitöltve, aláírva, és közjegyző, vagy külföldi hatóság, illetőleg a Magyar Köztársaság külképviseleti szerve által hitelesítve, 30 napon belül köteles visszaküldeni.
Az egészségi állapota vagy szociális helyzete miatt szociális vagy egészségügyi intézményben tartózkodó, illetve ellátásban részesülő személy esetében az említett intézmények vagy azok orvosa által, illetve a külföldi közigazgatási szerv, bíróság, számlavezető pénzintézet, nyugdíjbiztosítási szerv ( nyugdíjpénztár ) által igazolt adatokat és tényeket – az ellenkező bizonyításáig – hitelt érdemlően bizonyítottnak, igazoltnak kell tekinteni. A határidő eredménytelen elteltét követően, vagy ha a visszaérkezett iratból a jogosultság fennállása nem állapítható meg, a folyósítást a határidő lejárta vagy a visszaérkezés napját követő második hónap első napjával be kell szüntetni.

Mit kell tenni, ha az eddigi cím helyett másik címre kéri a jogosult a nyugellátás utalását?

A változást írásban kell bejelenteni, levélben, vagy az erre a célra szolgáló nyomtatványon.

E nyomtatvány a postahivataloknál vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál beszerezhető, de elfogadható a szokásos postai levélben vagy levelezőlapon történő bejelentés is. Az ellátásban részesülő személy bejelentésének - a pontos, biztonságos beazonosíthatósága érdekében - tartalmaznia kell a folyósítási törzsszámot, az eddigi és az új folyósítási címet, a nyugdíjas (járadékos) olvasható nevét, valamint sajátkezű aláírását.

Mi a teendő, ha az ellátás utalását csak egy előre meghatározott időszakra kéri a jogosult az eddigitől eltérő címre?

A korábbitól eltérő címre kérhető a folyósítás átmeneti időszakra is. A bejelentés módja azonos a címváltozás bejelentésével, természetesen az időtartam pontos megjelölésével. (Pl. május 1-től szeptember 30-ig a 8230 Balatonfüred, Petőfi u. 508. címre kérem az utalást, majd októbertől ismét a jelenlegi 1133 Budapest, Visegrádi u. 202. címemre.)

Hogyan kérhető a lakcímre utalt ellátás belföldi hitelintézetnél vezetett pénzintézeti bankszámlára?

Lakossági folyószámlára történő utalás esetén a bank által megjelölt határidőig kerül jóváírásra az ellátás összege.
A pontos dátumról a pénzintézet tud információval szolgálni.A lakossági folyószámlára történő utalást a banknál és a nyugdíjfolyósító szervnél egyaránt beszerezhető, erre a célra rendszeresített „Nyilatkozat „nyomtatványon (amelynek száma: 3970-01/2.) lehet kérni.

A 2006. január 1-től hatályos változás szerint a „Nyilatkozatot” az ügyfélnek kell kitölteni, a pénzintézettel igazoltatni nem kell.

Mi a teendő annak érdekében, hogy a lakossági bankszámlára utalt ellátás folyósítása a továbbiakban más lakossági bankszámlára történjen?

Az új kérésnek megfelelő lakossági bankszámláról szóló, kitöltött „Nyilatkozat” nyomtatványt a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell eljuttatni.

Mit kell tenni abban az esetben, ha az ellátás utalását továbbiakban is lakossági bankszámlára kéri, de levelezési címe megváltozott?

A levelezési cím változását a (lak) címváltozás bejelentésével azonos módon kell jelezni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé, azzal a megjegyzéssel, hogy a számlára utalás változatlan marad. A levelezési cím módosulásának bejelentése elengedhetetlen, hiszen elmulasztása esetén a nyugdíjas (járadékos) számára is fontos levelek „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel visszaérkeznek.

Lehet-e a nyugellátás utalását postafiókra kérni?

A postafiókra történő utalásnak nincs akadálya. Bejelentése ugyanúgy történik, mint a (lak) címváltozásé, csak új címként a postahivatal jelzőszámát, mint irányítószámot, a postafiók számát pedig mint közelebbi címet kell feltüntetni.
A postahivatal munkatársai a nyugdíjutalvány megérkezésekor egy értesítést helyeznek el a címzett fiókjában s ennek ellenében vehető át a pénzösszeg.

A nyugellátás utalása „postán maradó” vagy „postaláda” megjelöléssel is kérhető?

Ezen kérés – az utalványok biztonságos kézbesíthetősége érdekében – nem teljesíthetőek.


Következő oldal Következő oldal
© halmaz.hu