Gazdaság / Belföld / Sikeres IHM-programok a fogyatékkal élők és a civil szervezetek érdekében

Linkajánló

Sikeres IHM-programok a fogyatékkal élők és a civil szervezetek érdekében

Az informatikai eszközök használatának elterjesztése nem cél, hanem eszköz. Eszköze a munkának, a tanulásnak, a szórakozásnak, a mindennapi élethez szükséges információk gyors megszerzésének.

Azon társadalmi csoportok számára azonban, amelyek valamilyen hátrányt szenvedtek az élet egy területén, az informatika és az információs társadalom nem egyszerűen a modernizálódó élet egy eszköze, hanem olyan többletlehetőség, amely csökkenti, megszünteti hátrányukat, vagy éppen új akadályként jelenik meg. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ezt felismerve kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű csoportokat a szabályozás és támogatás területén. A sajátosan esélykiegyenlítő programokon túl a minisztérium általános elvként alkalmazza pályázatai során a hátrányos helyzetű csoportok előnyös elbírálását.

Mind a jogalkotás, mind a támogatási programok terén az egyik kiemelt célcsoport a fogyatékkal élők mintegy fél milliós csoportja, amellyel a minisztérium megalakulása óta fogyatékosügyi referens foglalkozik.. A referens az egyes programok koordinálásán és kezdeményezésén túl részt vesz a kapcsolódó jogszabályok véleményezésében is.

A tárca egyik első lépésként felvette a kapcsolatot az egyes csoportokat képviselő országos ernyőszervezetekkel, amelyekkel kapcsolata azóta is folyamatos. A minisztérium tervei szerint 2005-ben megalakulhat a Fogyatékosügyi informatikai kollégium, amely e rendszeres kapcsolatok intézményesült színhelyévé válhatna.

A jogalkotás terén a minisztérium kezdeményezte, hogy az Esélyegyenlőségi törvénybe kerüljön be a fogyatékossággal élő emberek információs társadalom nyújtotta lehetőségekhez való hozzáférésének joga.

Az Egységes hírközlési törvény szabályozása alapján, a kommunikáció megkönnyítése érdekében a rászorulók (köztük a fogyatékkal élő emberek) telefonköltségeiket csökkentve támogatáshoz juthatnak. A készülő Elektronikus információszabadság törvény külön foglalkozik a fogyatékossággal élő emberek információhoz való hozzáférésének speciális kérdéseivel.

A programok tervszerű összekapcsolódását a Magyar Információs Stratégia biztosítja, melynek részeként elkészült a területet szabályozó Esély részstratégia.

Programok

Az elmúlt két év során számos olyan program indult, amelynek célja a fogyatékkal élők esélyeinek és életkörülményeinek javítása. Ezek célterülete elsősorban a kutatás-fejlesztés, az oktatás, a hozzáférés és a tartalomfejlesztés. Speciálisan erre a területre a Minisztérium mintegy 600 M Ft támogatást juttatott (nem számítva azokat a támogatásokat, ahol más pályázatokon előnyt élvezhettek a fogyatékossággal élő, vagy őket segítő pályázók).

A pályázatok eredményeként kutatás-fejlesztési programok indultak minden fogyatékossági területen. 55 fogyatékkal élő gyermeket oktató és integrált intézmény jutott számítógépekhez, speciális informatikai eszközökhöz és szoftverekhez. Közösségi internethozzáférési pontok nyíltak fogyatékossággal élők civil szervezeteinél, illetve oktatási intézményeiben. A Minisztérium a terültet képviselő civil szervezetek hatékonyabb működése érdekében több, mint 50 szervezet számára digitális írástudás és pályázatmenedzsment tanfolyamot hirdetett a Tempus Közalapítvánnyal együttműködve. Jelenleg folyik annak a pályázatnak az értékelése, amelyben mintegy 350 látássérült juthat a speciális informatikai eszközökhöz. E a pályázat kiemelten támogatja a tanulókat.

Az idei év során a minisztérium programot indít a honlapok vakosításának támogatására együttműködve a vakok és gyengén látók érdekképviseleti szerveivel.

A nem speciálisan e területen indított pályázatok közül ki kell emelni az ún. távmunka pályázatot, ahol a nyertesek jelentős része fogyatékossággal élők számára biztosít új munkalehetőséget.

További célcsoportok: Hátrányos helyzetű településeken élők és romák

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportokon belül két további kiemelt célcsoport jelent meg a minisztérium politikájában: a hátrányos helyzetű településeken élők és a romák csoportja.

Mindkét területen hangsúlyos volt a támogatáspolitikában az informatika és oktatás kapcsolatának erősítése, hiszen mindkét csoport estén kimutathatóan jelentős a lemaradás iskolai végzettség és iskolai mobilitás lehetőségeinek terén. Az oktatás területén (a képzés teljes vertikumában) az információs társadalom olyan lehetőségeket tesz elérhetővé, amelyekhez eddig csak a többségi társadalom szerencsésebb tagjai fértek hozzá: középfokú képzés kistelepüléseken távoktatás segítségével, készségfejlesztés kistelepülési óvodákban.

A regionális esélyegyenlőtlenség csökkentése érdekében a minisztérium a szükséges alapfeltételként jelentkező hozzáférés és a legjelentősebb mobilitási tényező, a tudás-ismeret és oktatás területén indított további programokat.

Közösségi internet-hozzáférési programok

Az IHM működésének első pályázati sorozatából a közösségi hozzáférések létesítését támogatta az eEsély nevű program IHM-ITP-3 jelű pályázata, melynek keretében közösségi internetelérési pontok létrehozására nyerhettek el támogatást az önkormányzatok, könyvtárak, közösségi házak illetve non-profit szervezetek. A pályázat eredményeként 250 nonprofit szervezet, könyvtár, illetve művelődési ház - melyek többsége 5000 főnél kisebb településen működik - nyert el 3-10 darab számítógépet és internet-hozzáférést és biztosítja a közösségi internet-hozzáférési pontok üzemeltetését. További, több mint 500, jórészt 1000 főnél kisebb település önkormányzata nyert szintén ezen pályázat keretében 1-3 darab asztali számítógépet és internet-hozzáférést. A pályázat folytatásának tekinthető az eMagyarország Program, amelynek keretében az idén csaknem 2800 közösségi internet-hozzáférési hely létesül Magyarországon.


Következő oldal Következő oldal
© halmaz.hu